הרהור קצר על הרכב המחאה החברתית

 את הנחת המוצא שלי על המחאה החברתית סיכם אבישי עברי בינשופים.

על בסיסה  אני רוצה להציע ניתוח של המחאה החברתית על בסיס שני צירים: ציר תפיסת הצדק, וציר מידת המעורבות\ארגון השתתפות.

הציר הראשון מחלק את משתתפי המחאה לקבוצה שמכוונת לצדק פרטי, צדק עבורינו.

ולקבוצה שמכוונת לצדק כללי, צדק אוניברסאלי, צדק לכולם.

בקבוצה הראשונה יש לדעתי את משתתפי מחאת הקוטג', מחאת העגלות, וכל מי שיצא לרחוב כי הוא לא יכול לחיות פה יותר (כל אחד וסיבותיו)

בקבוצה השנייה יש את חברי "דרור ישראל" שהיוו  כוח מניע מרכזי לדעתי במחאה, ופעילים פוליטיים רבים אחרים ביניהם, "המשמרת הצעירה", "השמאל הלאומי" ועוד. (הרשימה הזאת מורכבת מחברים שלי שפגשתי במחאה, לא מניתוח פוליטי מעמיק).

להבנתי, אלו יצאו לרחוב במטרה להשיג הישג סביב האג'נדה הפוליטית או חברתית שלהם, (ואני משתמש בחלוקה הזו מטעמי נוחות, לא מהסכמה) ופעילותם נובעת , לדעתי, מתפיסת צדק אוניברסאלית, ומרצון  לשפר את חייהם של אחרים, ולא (רק) של עצמם.

על ציר ההשתתפות, שוב, למיטב הבנתי, שיעור המשתתפים בצורה אינטנסיבית, שיעור המארגנים והמתאמים, היה גדול משמעותית בקרב הקבוצת הצדק לכל על פני זו של הצדק לי. כמו שמרבית המשתתפים (80-70 %) ואני זורק פה השערה חסרת ביסוס, היה שייך לקבוצת הצדק לי.

אז מה?

כמה דברים: 1. להבנתי הימין פחד להשתתף במחאה כי הוא פחד שהדיבור על צדק יוביל לדיבור על צדק לפלסטינאים, מה שמפחיד את הימין כי הוא חושף את העדיפות שיש בו לאדם היהודי על פני האדם הכל-דבר-אחר-ופי-2–אם-הוא-ערבי. פחד לשווא. משתתפי המחאה, בוגרי החינוך והשיח הישראלי, לא הסיטו את עיניהם לרגע מענייני היהודים בדרישתם לצדק חברתי.

2. מאותה סיבה השמאל הלאומי גווע בגלי ההדף של אחרי המחאה. השמאל הלאומי התבסס על קריאה לפעולה של הרחוב הרדום, והמסר המרכזי שלו הוא סיום הכיבוש. כשהרחוב נענה לקריאה, הפעולה נסבה סביב חיי העם היהודי בישראל. כישלונו של השמאל הלאומי "למשוך" את הדיון לסכסוך יצר ניקוז של האנרגיות של פעיליו עד תום במהלך המחאה, ותחושת אכזבה חזקה (ומצודקת) בקירבם לאחר מכן.

3. השאלה הבאמת מעניינת היא כיצד יתורגמו האנרגיות של המחאה ביום הבחירות. יאיר לפיד בונה על הקבוצה הגדולה של צדק לי שתישא אותו אל מושב בכנסת. ישנה התארגנות נוספת, כרגע די שקטה ברמה הארצית, שתשאף לתרגם את התמיכה במחאה לכוח אלקטוראלי חדש שישובצו בו פרצופים מוכרים מהקיץ האחרון. ויש את שלי. לדעתי  ההצלחה של שלי תלויה ביכולתה לתרגם את העשייה שלה "למען הכלל" למסרים שיסבירו לבוחר כיצד פעילותה יכולה לייצר צדק עבורו. ההתעקשות שלה על שיח של צדק כללי, עשוי להוביל לשינוי חברתי, ועשוי לעלות לה במנדטים רבים.

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.